Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

  • Συστάσεις εταιριών πάσης φύσεως
  • Κατάρτιση στρατηγικών σχεδίων (Business Plan )
  • Βελτίωση μεθόδων κερδοφορίας
  • Μείωση φορολογικών βαρών
  • Δημιουργία σχημάτων για μεγαλύτερο φορολογικό όφελος
  • Ίδρυση αλλοδαπές εταιριών