Ποιοί Είμαστε

Με εμπειρία πάνω από 40 χρόνια, η Εταιρία αποτελεί συνέχεια των ατομικών δραστηριοτήτων των ιδρυτών της που χρονολογούνται από το 1980 στον κλάδο της συμβουλευτικής  σε φοροτεχνικά και λογιστικά θέματα , με έτος ίδρυσης το 2000 και προσθήκη και των νομικών υπηρεσιών από το έτος 2008 .

Απασχολεί 12 άτομα προσωπικό και πέντε μέλη της οικογένειας Χρυσάνθη  και συνεργάζεται με εξειδικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες , σε ειδικά θέματα μελετών,  αναπτυξιακών νόμων , μηχανογράφησης και ελέγχου.

Καλύπτει όλο το φάσμα των μεσαίων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αναλαμβάνει τήρηση βιβλίων και συμβουλευτικές υπηρεσίες με τήρηση και επίβλεψη εντός και εκτός εταιρίας .