Φοροτεχνικά

  • Κάλυψη των φορολογικών υποχρεώσεων σας , με την σύνταξη , υποβολή και αν είναι επιθυμητό και πληρωμή τους προς Δημόσιο
  • Ενημέρωση άμεση για αλλαγές στην φορολογία και προσαρμογή των δεδομένων των δραστηριοτήτων σας , στα νέα δεδομένα
  • Σύνταξη ισολογισμών , οικονομικών καταστάσεων , φορολογικών δηλώσεων και όλων των δηλώσεων που απαιτούν οι ανάγκες της δραστηριότητας σας και η εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας
  • Καλύπτουμε την διαδικασία μετατροπών , συγχωνεύσεων , απορροφήσεων και διασπάσεων εταιριών .